ปชส.รร.บล. 49/2562 : การติดตาม ปัญหา อุปสรรค การดำเนินโรงเรียนป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019 เวลา 09:37 น.

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากกรมควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองลาน ได้มาติดตาม ปัญหา อุปสรรค การดำเนินโรงเรียนป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง ณ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม โดยมี นางสาววาสนา  ธิสาเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ให้การต้อนรับ (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)