ปชส.รร.บล. 38/2562 : เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2019 เวลา 11:33 น.

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางวิไลวรรณ  สมัตถะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม นำคณะครู เข้าร่วมอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ห้องประชุมคฤหบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)