ปชส.รร.บล. 59/2562 : การประเมินตามตัวชี้วัดตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 เวลา 13:54 น.

วันที่ 11 กันยายน 2562 นางวิไลวรรณ  สมัตถะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินตามตัวชี้วัดตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา ของ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ซึ่งได้มาประเมินทักษะ มัคนายกน้อย ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ในการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร และประเมินความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีเบื้องต้น (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)