ปชส.รร.บล. 53/2562 : รับมอบวัสดุอุปกรณ์สาธิตด้านการเกษตร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019 เวลา 11:00 น.

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ทีมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า พร้อมปลูก จำนวน 500 ก้อน มามอบให้กับโรงเรียนบ้านบึงหล่ม โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรฯ และแกนนำนักเรียนยุวเกษตรกรฯ ร่วมรับมอบ ตามโครงการจัดทำศูนย์แหล่งสาธิตการใช้สารปรับปรุงบำรุงดิน และโครงการนำร่องหนึ่งตำบลหนึ่งแปลงสาธิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)