ปชส.รร.บล. 46/2562 : ทีมทันตแพทย์ให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้กับนักเรียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2019 เวลา 13:15 น.

ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลคลองลาน นำทีมทันตแพทย์ให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่  ออกหน่วยตรวจสุขภาพในช่องปากให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปาก เป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดี (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)