ปชส.รร.บล. 44/2562 : เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2019 เวลา 10:30 น.

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางวิไลวรรณ  สมัตถะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ในเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อและสร้างเครือข่ายการมีงานทำนำไปสู่อาชีพที่มั่นคงให้กับนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสภาพร่างกายของนักเรียน รวมทั้งให้นักเรียนรู้จักวิธีปรับตัวให้เข้ากับงานและวิธีปฏิบัติตนให้มีความเจริญก้าวหน้าในการทำงานต่อไป ซึ่งจัดโดย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)