ปชส.รร.บล. 42/2562 : การถ่ายทำวีดีทัศน์ การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน เพื่อลดความเสี่ยง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2019 เวลา 11:49 น.

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อน การทำงานตามนโยบายป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้มาถ่ายทำวีดีทัศน์ การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน เพื่อลดความเสี่ยง NCDs ผ่านมุมมองการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)