ปชส.รร.บล. 27/2562 : การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 12:57 น.

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี นำโดย นายวินัย แก้ววิเชียร ผู้ทรงคุณวฺฒิ นางอังคณา จาดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี และนางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นางวิไลวรรณ สมัตถะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)