ปชส.รร.บล. 36/2561 : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 25601 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 กรกฏาคม 2018 เวลา 12:14 น.

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของโลก กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดแข่งขันคัดลายมือ/วาดภาพตามจิตนาการ/อ่านทำนองเสนาะ/การแข่งขันตอบปัญหา/การแสดงละครเวที (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)