ปชส.รร.บล. 35/2561 : กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 กรกฏาคม 2018 เวลา 12:12 น.

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 อบต.คลองน้ำไหล ร่วมกับ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจในโทษของยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตนเอง  กิจกรรม ประกอบด้วย การเดินรณรงค์การป้องกันปัญหายาเสพติด, การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง อบต.คลองน้ำไหล โดย นายเอกชัย  เมืองโคตร ปลัด อบต.คลองน้ำไหล และโรงเรียนบ้านบึงหล่ม โดย นางสาววาสนา  ธิสาเวช รอง ผอ.รร.บ้านบึงหล่ม, การให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด โดยวิทยากรจาก สภ.คลองลาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)