ปชส.รร.บล. 21/2561 : การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับอำเภอ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2018 เวลา 15:08 น.

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับอำเภอ ตามเกณฑ์ประเมิน 10 องค์ประกอบ ประจำปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)