ปชส.รร.บล. 27/2561 : ทีมทันตแพทย์ให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้กับนักเรียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 14:33 น.
 

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลคลองลาน นำทีมทันตแพทย์ให้บริการ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่  ออกหน่วยตรวจสุขภาพในช่องปากให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปาก เป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ขอขอบพระคุณทีมทันตแพทย์ ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลคลองลาน มา ณ โอกาสนี้ (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)