ปชส.รร.บล. 25/2561 : กิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 14:27 น.

 

 

วันที่ 25 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561 รพ.สต.บึงหล่ม และ อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยนำเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน ออกฉีดพ่นตามแหล่งที่เป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่ของโรงเรียน และชุมชน (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)