ปชส.รร.บล. 110/2559 : เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และโครงกา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2016 เวลา 13:30 น.

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายสุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้คุณครูนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ประจำปีงบประมาณ 2560” ณ อบต.คลองน้ำไหล ซึ่งจัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ อบต.คลองน้ำไหล และสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองน้ำไหล โดยมี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)