เข้ารับการประเมินการประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระดับจังหวัด พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 11:35 น.

    

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ประธานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีอำเภอคลองลาน พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองลาน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีอำเภอคลองลาน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินการประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระดับจังหวัด

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลบึงสามัคคี และคณะครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนในเขตอำเภอบึงสามัคคี เข้าร่วมศึกษาดูงาน การดำเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีอำเภอคลองลาน โดยมีโรงเรียนแกนนำเครือข่ายฯ นำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการ/นวัตกรรม ด้านทันตสุขภาพ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านบึงหล่ม ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคี ร.ร.อนุบาลคลองลาน ร.ร.รอดนิลวิทยา ร.ร.บ้านปางลับแล ร.ร.บ้านปากคลองลาน ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนา ร.ร.บ้านท่าข้ามสามัคคี ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อน และ ร.ร.บ้านคลองเตย (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 12:23 น.