จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 14:47 น.

  

สืบเนื่องจากในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทศาสนา โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2555 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชาของแต่ละชั้นเรียน  รวมทั้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดใกล้บ้าน ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ตลอดจนเชิญชวน ลด ละ เลิก อบายมุข ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 6 วัด ด้วยการทำความสะอาด กวาดพื้นวัด โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)