การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 12:41 น.

    

ผ.อ.สุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม นำคณะครูและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS

และให้ผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินไปจัดนิทรรศการ เมื่อวันพุธที่ 11  มกราคม 2555 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก  จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ซึ่งโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 2 รายการ คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม และลูกจ้างยอดเยี่ยม (นายสมศักดิ์  สระทองอ้วน ตำแหน่ง ช่างปูนชั้น 3)  (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 13:07 น.