โรงเรียนวิถีพุทธ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 มกราคม 2011 เวลา 15:28 น.

กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการวิถีพุทธ

พระสอนวันอังคาร

                             

ครูอบรมวันศุกร์

พิจารณาอาหาร

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

                             

แห่เทียน , ทอดผ้าป่า , พัฒนาวัด