Home ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 11:06 น.

                                                                      ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงหล่ม

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564

ชาย

หญิง

รวม

ก่อนประถม 

อนุบาล 1

 

1

 

4

 

4

 

8

อนุบาล 2

1

7

5

12

รวม

2

11

9

20

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 1

 

1

 

4

 

8

 

12

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

8

6

14

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

8

4

12

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

9

9

18

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

6

5

11

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

13

14

27

รวม

6

48

46

94

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

1

 

17

 

10

 

27

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1

10

6

16

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1

10

12

22

รวม

3

37

28

65

รวมทั้งสิ้น

11

96

83

179

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฏาคม 2021 เวลา 09:32 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting