Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน หลักสูตร "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานอินเตอร์เน็ต" Administrator 1479
2 กิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีกา Administrator 886
3 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการ To Be Numb One Administrator 918
4 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สพท.กพ2 Administrator 925
5 อบรมโครงการ "คุณธรรมจริยธรมนักเรียน" Administrator 907
6 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ สพท.กพ 2 โครงการ " ห้องสมุดมีชีวิต" Administrator 897
7 โครงการ " ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเด็กวัยเรียน " Administrator 1025
8 โครงการ " พัฒนาทักษะกีฬา " Administrator 983
9 โครงการ "พัฒนาคุณภาพวิชาการ เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT(ประจำเดือนมิถุนายน)" Administrator 968
10 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ " โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร " Administrator 1190
11 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2551 Administrator 879
12 รณรงค์โครงการลดโรคไข้เลือดออก ปี 2551 Administrator 873
13 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2551 Administrator 902
14 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2551 Administrator 835
15 พิธีไหว้ครู ปี 2551 Administrator 925
16 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2551 Administrator 848
17 ได้รับคัดเลือกเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล" จากกระทรวง ICT Administrator 935
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting