Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน หลักสูตร "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานอินเตอร์เน็ต" Administrator 1521
2 กิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีกา Administrator 928
3 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการ To Be Numb One Administrator 973
4 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สพท.กพ2 Administrator 970
5 อบรมโครงการ "คุณธรรมจริยธรมนักเรียน" Administrator 954
6 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ สพท.กพ 2 โครงการ " ห้องสมุดมีชีวิต" Administrator 952
7 โครงการ " ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเด็กวัยเรียน " Administrator 1075
8 โครงการ " พัฒนาทักษะกีฬา " Administrator 1033
9 โครงการ "พัฒนาคุณภาพวิชาการ เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT(ประจำเดือนมิถุนายน)" Administrator 1003
10 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ " โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร " Administrator 1226
11 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2551 Administrator 908
12 รณรงค์โครงการลดโรคไข้เลือดออก ปี 2551 Administrator 921
13 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2551 Administrator 949
14 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2551 Administrator 886
15 พิธีไหว้ครู ปี 2551 Administrator 972
16 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2551 Administrator 890
17 ได้รับคัดเลือกเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล" จากกระทรวง ICT Administrator 982
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting