Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน หลักสูตร "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานอินเตอร์เน็ต" Administrator 1622
2 กิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีกา Administrator 1026
3 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการ To Be Numb One Administrator 1072
4 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สพท.กพ2 Administrator 1076
5 อบรมโครงการ "คุณธรรมจริยธรมนักเรียน" Administrator 1044
6 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ สพท.กพ 2 โครงการ " ห้องสมุดมีชีวิต" Administrator 1056
7 โครงการ " ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเด็กวัยเรียน " Administrator 1183
8 โครงการ " พัฒนาทักษะกีฬา " Administrator 1133
9 โครงการ "พัฒนาคุณภาพวิชาการ เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT(ประจำเดือนมิถุนายน)" Administrator 1096
10 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ " โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร " Administrator 1312
11 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2551 Administrator 994
12 รณรงค์โครงการลดโรคไข้เลือดออก ปี 2551 Administrator 1014
13 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2551 Administrator 1044
14 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2551 Administrator 996
15 พิธีไหว้ครู ปี 2551 Administrator 1080
16 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2551 Administrator 968
17 ได้รับคัดเลือกเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล" จากกระทรวง ICT Administrator 1079
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting