Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน หลักสูตร "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานอินเตอร์เน็ต" Administrator 1506
2 กิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีกา Administrator 913
3 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการ To Be Numb One Administrator 952
4 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สพท.กพ2 Administrator 951
5 อบรมโครงการ "คุณธรรมจริยธรมนักเรียน" Administrator 936
6 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ สพท.กพ 2 โครงการ " ห้องสมุดมีชีวิต" Administrator 932
7 โครงการ " ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเด็กวัยเรียน " Administrator 1054
8 โครงการ " พัฒนาทักษะกีฬา " Administrator 1016
9 โครงการ "พัฒนาคุณภาพวิชาการ เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT(ประจำเดือนมิถุนายน)" Administrator 986
10 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ " โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร " Administrator 1211
11 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2551 Administrator 894
12 รณรงค์โครงการลดโรคไข้เลือดออก ปี 2551 Administrator 902
13 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2551 Administrator 931
14 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2551 Administrator 869
15 พิธีไหว้ครู ปี 2551 Administrator 951
16 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2551 Administrator 872
17 ได้รับคัดเลือกเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล" จากกระทรวง ICT Administrator 965
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting