Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน หลักสูตร "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานอินเตอร์เน็ต" Administrator 1946
2 กิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีกา Administrator 1337
3 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการ To Be Numb One Administrator 1418
4 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สพท.กพ2 Administrator 1425
5 อบรมโครงการ "คุณธรรมจริยธรมนักเรียน" Administrator 1359
6 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ สพท.กพ 2 โครงการ " ห้องสมุดมีชีวิต" Administrator 1399
7 โครงการ " ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเด็กวัยเรียน " Administrator 1509
8 โครงการ " พัฒนาทักษะกีฬา " Administrator 1438
9 โครงการ "พัฒนาคุณภาพวิชาการ เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT(ประจำเดือนมิถุนายน)" Administrator 1422
10 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ " โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร " Administrator 1618
11 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2551 Administrator 1285
12 รณรงค์โครงการลดโรคไข้เลือดออก ปี 2551 Administrator 1286
13 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2551 Administrator 1328
14 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2551 Administrator 1273
15 พิธีไหว้ครู ปี 2551 Administrator 1371
16 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2551 Administrator 1227
17 ได้รับคัดเลือกเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล" จากกระทรวง ICT Administrator 1386
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting