Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน หลักสูตร "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานอินเตอร์เน็ต" Administrator 1872
2 กิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีกา Administrator 1263
3 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการ To Be Numb One Administrator 1343
4 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สพท.กพ2 Administrator 1343
5 อบรมโครงการ "คุณธรรมจริยธรมนักเรียน" Administrator 1272
6 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ สพท.กพ 2 โครงการ " ห้องสมุดมีชีวิต" Administrator 1324
7 โครงการ " ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเด็กวัยเรียน " Administrator 1438
8 โครงการ " พัฒนาทักษะกีฬา " Administrator 1362
9 โครงการ "พัฒนาคุณภาพวิชาการ เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT(ประจำเดือนมิถุนายน)" Administrator 1345
10 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ " โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร " Administrator 1547
11 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2551 Administrator 1209
12 รณรงค์โครงการลดโรคไข้เลือดออก ปี 2551 Administrator 1219
13 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2551 Administrator 1257
14 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2551 Administrator 1208
15 พิธีไหว้ครู ปี 2551 Administrator 1303
16 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2551 Administrator 1159
17 ได้รับคัดเลือกเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล" จากกระทรวง ICT Administrator 1317
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting