Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2553 โรงเรียนบ้านบึงหล่มเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบึงหล่มเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2010 เวลา 11:25 น.

    

ผอ.สุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ นางสาววาสนา ธิสาเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤษศาสตร์ให้แก่โรงเรียนสมาชิกสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและทำความเข้าใจแนวทางการดำเนิน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลำดับที่ 7-62180-001)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มกราคม 2011 เวลา 13:53 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting