Home ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร

สถิติการเข้าชม

784460
วันนี้วันนี้137
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้193
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้532
เดือนนี้เดือนนี้1990
ทั้งหมดทั้งหมด784460
ข้อมูลผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 11:13 น.

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายสุภาพ            นามสกุล     แจ่มหม้อ

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม

ภูมิลำเนา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 

2. ประวัติการศึกษา

2.1 จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  สาขา สังคมศึกษา  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร

2.2 จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

3. ประวัติการทำงาน

- พ.ศ.2523 ครู 1 โรงเรียนบ้านวังชะโอน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2533 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านลานทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2537 ศึกษานิเทศก์ 5 สปก.ปางศิลาทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2540 อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2543 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2545-ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

4. เกียรติประวัติ

- พ.ศ.2538 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปี 2538 จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2540 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น “ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น สายผู้บริหาร ประจำปี

2540 จังหวัดกำแพงเพชร จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2545 ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ

ประจำปี 2545 จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปางศิลาทอง

- พ.ศ.2546 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสำนักงาน

คณะกรรมการคุรุสภาอำเภอคลองลาน

- พ.ศ.2548 ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น เนื่องในงานวันครู ปี พ.ศ.2548 จากสมาคมครูอำเภอ

คลองลาน

- พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2551

- พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ผู้บริหารที่มีผลงานการบริหารดีเด่น มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

(Best Practices) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ปี 2552จากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- พ.ศ.2553 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้รับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับเพชร ได้เป็นผลสำเร็จ และเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 11:27 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting