Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 รับมอบโล่รางวัลจากการประกวดผลงานส่งเสริมสุขภาพด้านทันตสาธารณสุขงาน “มหกรรมรณรงค์ถนนสาย ฟอ...ฟัน...”
รับมอบโล่รางวัลจากการประกวดผลงานส่งเสริมสุขภาพด้านทันตสาธารณสุขงาน “มหกรรมรณรงค์ถนนสาย ฟอ...ฟัน...” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2012 เวลา 12:56 น.

    

วันที่ 27 ธันวาคม 2555 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม เข้าร่วมงาน“มหกรรมรณรงค์ถนนสาย ฟอ...ฟัน...” ตามโครงการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในกลุ่มเป้าหมายหลัก ตามนโยบายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้นการจัดบริการ จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2555 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมรับมอบโล่รางวัลจากการประกวดผลงานส่งเสริมสุขภาพด้านทันตสาธารณสุข จาก นายประธาน  ดวงพัตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รวม 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ในโรงเรียนประถมศึกษา ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2555 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานสุขภาพ ระดับจังหวัด ประเภทประถมศึกษา ประจำปี 2555 (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting