Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:24 น.

    

นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ครูผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้จัดการอบรมให้แก่ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชน จำนวน 106 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาระบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตามแนวคิดพัฒนาระบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นระบบ Data Centric โดยพัฒนาในลักษณะ Supply Chain เพื่อเพิ่ม Value Chain ในการจำหน่ายหรือเพิ่มตลาดให้แก่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) กรุงเทพมหานคร โดยมี นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:48 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting