Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 นักเรียนเข้าค่าย “เยาวชนคนยุคดิจิตอล (MICT Digital Youth Camp)
นักเรียนเข้าค่าย “เยาวชนคนยุคดิจิตอล (MICT Digital Youth Camp) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 11:25 น.

       

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ในนามศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล จำนวน 3 คน ให้เข้าค่าย “เยาวชนคนยุคดิจิตอล (MICT Digital Youth Camp)

ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาหลักสูตร “ค่ายเยาวชนคนยุคดิจิตอล ในกิจกรรม MICT Camp ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยมีเป้าหมายจัดการอบรมให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 200 คน ได้เข้าค่ายพักแรม 7 วัน 6 คืนระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2555 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้ทางด้านชีวิต การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการใช้ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์ (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 13:24 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting