Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 การอบรมขยายผลการดำเนินงานให้กับคณะครูของโรงเรียน จำนวน 3 หลักสูตร
การอบรมขยายผลการดำเนินงานให้กับคณะครูของโรงเรียน จำนวน 3 หลักสูตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 13:01 น.

    

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้จัดการอบรมขยายผลการดำเนินงานให้กับคณะครูของโรงเรียน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. การใช้โปรแกรม OBECLMS เพื่อจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.obec.go.th 2. การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงหล่ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยมีครูแกนนำของโรงเรียนทำหน้าที่เป็นวิทยากรขยายผลการอบรมดังกล่าว (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting