Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครูบรรณารักษ์ยุคใหม่ : กิจกรรมดี ไอทีเก่ง”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครูบรรณารักษ์ยุคใหม่ : กิจกรรมดี ไอทีเก่ง” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 10:05 น.

 

นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ นางรวงทอง งามประเสริฐ ตำแหน่ง ครู คศ.2 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครูบรรณารักษ์ยุคใหม่ : กิจกรรมดี ไอทีเก่ง” ซึ่งโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ได้จัดให้กับ ครูบรรณารักษ์ ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด และครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่   1 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting