Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 การอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว
การอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 11:06 น.

 

นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ นางสาวนิษากรณ์ เหล่าเขตกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายครูผู้ที่ทำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว และสร้างแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ระดับอำเภอ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมคฤหบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting