Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ด้วยระบบทางไกล (ETV)
เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ด้วยระบบทางไกล (ETV) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 11:03 น.

 

นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ นายภคนนท์ เบี้ยจรัส ตำแหน่ง ครู คศ.3 เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ครูกลุ่มระดับพื้นฐาน และกลุ่มสนใจทั่วไป) ด้วยระบบทางไกล (ETV) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting