Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 09:11 น.

    

นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ นางสาววาสนา ธิสาเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 

ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤษศาสตร์ให้แก่โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และพิจิตร) ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 การพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา เรื่องจันทร์ ผู้ว่าราชการนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลำดับที่ 7-62180-001)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 09:17 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting