Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 ผู้บริหารโรงเรียนศึกษาดูงานจังหวัดนครนายก
ผู้บริหารโรงเรียนศึกษาดูงานจังหวัดนครนายก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 09:51 น.

    

นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2555 ณ จังหวัดนครนายก จัดโดย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โดยแบ่งเป็นการศึกษาดูงาน 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่ 1 โรงเรียนวัดท่าด่าน กลุ่มที่ 2 โรงเรียนวัดพราหมณี กลุ่มที่ 3 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา, กลุ่มที่ 4 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม และสรุปผลการศึกษาดูงานแยกเป็นกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ , เที่ยวชมศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาตินครนายก,วัดหลวงพ่อปากแดงและพระพิฆเณศ ,เขื่อนขุนด่านปราการชลตลาดโรงเกลือ, เที่ยวชมศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต, เที่ยวชมตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting