Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 การอบรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
การอบรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:44 น.

    

ผ.อ.สุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ นางสาวนิษากรณ์  เหล่าเขตกิจ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ร่วมกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  โดยการเร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการดังกล่าว (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting