Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 กิจกรรมการอบรม “ค่ายพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเยาวชน”
กิจกรรมการอบรม “ค่ายพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเยาวชน” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:29 น.

    

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ร่วมกับ สำนักวิชาการพลังงานเขต 3 และสำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการอบรม “ค่ายพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเยาวชน” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 3  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม และนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และได้รับการสนับสนุนวิทยากรการอบรมจาก สำนักวิชาการพลังงานเขต 3 สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร และอาสาสมัครพลังงานชุมชน  ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่มขอขอบพระคุณทางหน่วยงานสำนักพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการอบรมดังกล่าว (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:35 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting