Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2555
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:20 น.

    

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจำปี 2555 ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม เพื่อให้นักเรียนรู้จักนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้รู้จักลด  ละ  เลิก  สิ่งชั่วร้าย  จนเกิดความปลอดภัยนำความสงบสุขมาสู่ชีวิตและสังคม  ซึ่งได้รับการสนับสนุนพระวิทยากรจากวัดป่าบึงหล่ม เป็นพระวิทยากรในการอบรม (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting