Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 11:53 น.

    

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ กตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า และโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสมใจ  อยู่สุข เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอคลองลาน, คุณฐิติชญา  ธนวิทยไพศาล ศิษย์เก่าฯ และผู้ใหญ่ใสว  สิงหพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 26 ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 ทุน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณทั้ง 3 ท่าน มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง(ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting