Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 รุ่นที่ 3 : กิจกรรมอบรมหลักสูตรการตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio
รุ่นที่ 3 : กิจกรรมอบรมหลักสูตรการตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:18 น.

    

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)  ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

กิจกรรมที่ 1ในการจัดกิจกรรมสำหรับชุมชนเพื่อต่อยอดการดำเนินงานของศูนย์ฯ และเกิดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมให้กับผู้ที่สนใจฟรีตลอดการอบรม จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 15 คน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล  (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม) ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 3 “กิจกรรมอบรมหลักสูตรการตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio” ระหว่างวันที่  17 - 18  พฤษภาคม  2555 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม) ขอขอบพระคุณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการอบรมตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 3  ซึ่งผลปรากฏว่าการจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:18 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting