Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 รุ่นที่ 1 : กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Web Page Maker
รุ่นที่ 1 : กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Web Page Maker PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:11 น.

    

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)  ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กิจกรรมที่ 1

ในการจัดกิจกรรมสำหรับชุมชนเพื่อต่อยอดการดำเนินงานของศูนย์ฯ และเกิดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมให้กับผู้ที่สนใจฟรีตลอดการอบรม จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 15 คน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล  (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม) ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 1 “กิจกรรมอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Web Page Maker” ระหว่างวันที่  12 - 13  พฤษภาคม  2555 โดยมี ผ.อ.สุภาพ  แจ่มหม้อ ประธานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และขอขอบพระคุณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการอบรมดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:19 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting