Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและการผลิตวีดิทัศน์บนสื่อออนไลน์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและการผลิตวีดิทัศน์บนสื่อออนไลน์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:27 น.

    

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กิจกรรมที่ 2 “การประกวดการสร้างและผลิตวีดิทัศน์บนสื่อออนไลน์”  ผ.อ.สุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม จึงได้มอบหมายให้  นางสาววาสนา  ธิสาเวช ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายไพบูลย์  วงค์เมืองคำ ตำแหน่ง ครู คศ.1 นำทีมงานของศูนย์ฯ จำนวน 4 คน เข้ารับการฝึกอบรมการจัดเก็บ รวบรวม การจัดทำเนื้อหาและองค์ความรู้ รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี ผ.อ.นนทปภา ศรีนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และทีมวิทยากรฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะมีเวลาในการจัดทำผลงาน 30 วัน นับจากวันรุ่งขึ้นจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและการผลิตวีดิทัศน์บนสื่อออนไลน์ (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting