Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:05 น.

    

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555” ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี เรียนดี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะครู ร่วมกันชี้แจงการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรีฯ ให้ผู้ปกครอง นักเรียน ได้รับทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting