Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2554 และประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่ของห้องสมุด”
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2554 และประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่ของห้องสมุด” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:01 น.

    

ผ.อ.สุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้  นางสาววาสนา  ธิสาเวช ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายไพบูลย์  วงค์เมืองคำ ตำแหน่ง ครู คศ.1  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2554 และประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่ของห้องสมุด” ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมต่อพัฒนาการใหม่ ๆ ของห้องสมุดและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงงานห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและประเทศชาติ ซึ่งจัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting