Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 14:45 น.

    

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 ผ.อ.สุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ นางขนิฐา  ธงศรี ตำแหน่ง ครู คศ.2 นำนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งโรงเรียนบ้านบึงหล่ม มีนักเรียนผ่านการทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555 ได้เข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับประเทศ จำนวน 6 คน  (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting