Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 รับรางวัลโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ระดับประเทศ
รับรางวัลโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ระดับประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:37 น.

              

ผ.อ.สุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ในฐานะประธานเครือข่าย “โรงเรียนแกนนำเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอคลองลาน” ได้มอบหมายหน้าที่ให้ นางนารีรัตน์  เบี้ยจรัส ตำแหน่ง ครู คศ.3  ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี และรับรางวัลโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ระดับประเทศ  ในวันที่  21 – 22  กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี คณะเจ้าหน้าฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลคคลองลาน และคณะครูเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อันประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม, โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี, โรงเรียนอนุบาลคลองลาน, โรงเรียนรอดนิลวิทยา, โรงเรียนบ้านปางลับแล, โรงเรียนบ้านปากคลองลาน และโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ ดังกล่าวด้วย (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:39 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting