Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 จัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2554
จัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:51 น.

    

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยการนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี เส้นทางรอบบึงและภูเขา บึงหล่ม ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้และฐานผจญภัย 8 ฐาน (คำปฏิญาณ – กฎ/ผูกเงื่อน/ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/เรือบก/ทาร์ซาน/อุโมงค์มหาสนุก/ตาข่ายคอมมานโดสะพานเชือกเส้นเดียว) เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า รู้จักการมีน้ำใจ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้สาระความรู้ต่าง ๆ มากมาย (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)


 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting