Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 จัดการอบรม “รณรงค์สร้างจิตสำนึกการรักษ์พลังงาน และการทำเตาย่างไร้ควัน”
จัดการอบรม “รณรงค์สร้างจิตสำนึกการรักษ์พลังงาน และการทำเตาย่างไร้ควัน” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2012 เวลา 17:15 น.

    

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้จัดกิจกรรมการอบรม “รณรงค์สร้างจิตสำนึกการรักษ์พลังงาน และการทำเตาย่างไร้ควัน” เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในการรักษ์พลังงาน

และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ เพื่อการมีงานทำ  ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม โดยมี ท่านตามเฉลิม  จันทนาคร  พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรการอบรม จาก พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล และอาสาสมัครด้านพลังงาน ในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ขอขอบพระคุณทีมงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร และคณะวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2012 เวลา 17:36 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting