Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 การทดสอบความสามารถนักเรียนด้านวิชาการ ตามโครงการนักเรียนยอดปัญญา (การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้)
การทดสอบความสามารถนักเรียนด้านวิชาการ ตามโครงการนักเรียนยอดปัญญา (การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 12:52 น.

    

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ผ.อ.สุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและคณะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมการทดสอบความสามารถนักเรียนด้านวิชาการ

ตามโครงการนักเรียนยอดปัญญา (การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้) ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนของโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับกลุ่ม จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์เถื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงจริญา  ลุนพุฒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 13:09 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting