Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2555 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 12:46 น.

  

เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2555” ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็ก

ได้ตระะหนักถึงความสำคัญของตน และขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ประชาชน และสังคมเห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่ควรได้รับการดูแล เอาใจใส่  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 โดยมี นายประพจน์  เพียรพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555, กิจกรรมการแสดง และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำและชุมชนหมู่ที่ 6, 12, 13, 24 และ 26 โรงเรียนบ้านบึงหล่มขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน(ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 13:08 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting