Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2562 ปชส.รร.บล. 55/2562 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุ
ปชส.รร.บล. 55/2562 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 กันยายน 2019 เวลา 10:31 น.

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางวิไลวรรณ  สมัตถะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning” ตาม “โครงการเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปี 2562 : การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล ณ ห้องประชุมมหาชนก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน โดยมี นายสมศักดิ์  เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ประจบ  ขวัญมั่น (ประธานสาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) มาเป็นวิทยากรอบรม (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting