Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2562 ปชส.รร.บล. 52/2562 : เข้าร่วมการอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์สาธิตด้านการเกษตร
ปชส.รร.บล. 52/2562 : เข้าร่วมการอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์สาธิตด้านการเกษตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019 เวลา 09:16 น.

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางวิไลวรรณ  สมัตถะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบ งานยุวเกษตรกรฯ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์สาธิตด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงงานผลิตสารปรับปรุงบำรุงดิน ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการจัดทำศูนย์แหล่งสาธิตการใช้สารปรับปรุงบำรุงดิน และโครงการนำร่องหนึ่งตำบลหนึ่งแปลงสาธิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและจัดทำแปลงสาธิตเพื่อทดสอบคุณภาพสารปรับปรุงบำรุงดิน รวมทั้งสนันสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตรในการจัดทำแปลงสาธิตการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting