Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2562 ปชส.รร.บล. 37/2562 : โครงการอบรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "NCD โรคที่คุณสร้างเอง" เพื่อเด็กเ
ปชส.รร.บล. 37/2562 : โครงการอบรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "NCD โรคที่คุณสร้างเอง" เพื่อเด็กเ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2019 เวลา 11:31 น.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม จัดการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "NCD โรคที่คุณสร้างเอง"  เพื่อเด็กเจริญเติบโตสมวัย ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3 ที่มีสภาวะเสี่ยงด้านภาวะทุพโภชนาการ จำนวน 95 คน เข้ารับการอบรมพร้อมผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อการเจริญเติบโตสมวัยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เกิดความตระหนักในเรื่องของสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลคลองน้ำไหล และวิทยากรถ่ายทอดความรู้จาก รพ.สต.บึงหล่ม (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting