Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2562 ปชส.รร.บล. 212562 : “โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
ปชส.รร.บล. 212562 : “โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เวลา 15:37 น.

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางวิไลวรรณ  สมัตถะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุม “โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้จัดให้กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องพิษณุโลกคอนแวนชั่น โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting